Razmišljanja · Članci

DA LI LJUBIM ISUSA

“Ako me ljubite, držite moje zapovijedi.”

– Ivan 14:15

„Tko ima moje zapovijedi i drži ih, on je onaj koji me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ga ljubiti i njemu se očitovati.”

– Ivan 14:21

„Isus je odgovorio i rekao mu: “Ako me tko ljubi, moje će riječi držati i moj će ga Otac ljubiti, te ćemo k njemu doći i kod njega prebivati. Tko mene ne ljubi, riječi moje ne drži. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me je poslao.””

– Ivan 14:23-24

Kao što možemo vidjeti iz ovih početnih biblijskih stihova da ljubav prema našem Spasitelju iskazujemo ako ljubimo Njegove zapovijedi, u biti sav sadržaj Božje Riječi napisan u Bibliji su Njegove zapovjedi. Kao što se Izrael držao zakona, a zakon je vrsta zapovjedi. Mojsije je na brdu Sinaj dobio 10 zapovjedi, koje mi nazivamo 10 Božjih zapovjedi, a u petoknjižju su opisani zakoni koje je Mojsije dobio da da Izraelu, a njih je bilo 613 zakona, ako su samo u 1 zakonu pogriješili ili se nisu držali samo 1 zakona, a da su održali njih 612, nisu se održali svih zakona. Jakov u 2 poglavlju od 8-11 piše:

Ako li izvršavate kraljevski zakon prema Pismu: “Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe”, dobro činite; ali ako ste pristrani, grijeh činite i Zakon vas presvjedočuje da ste prijestupnici. Jer tko bude držao sav Zakon, a pogriješi u jednom, postao je kriv za sve. Jer onaj koji je rekao: “Ne počini preljub”, rekao je i: “Ne ubij”. Ako li ne počiniš preljub, a ubiješ, postao si prijestupnik Zakona.”

10 Božjih Zapovjedi su opisani u Izlazak 20 od 2-17 i Ponovljeni zakon 5:6-21

Deset zapovijedi su:

1. Ja sam GOSPOD, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova pored mene!

2. Ne pravi sebi nikakvog izrezbarenog lika ili nekakvog obličja nečega što je gore na nebu ili što je dolje na zemlji, ili što je u vodi pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi! Jer sam ja, GOSPOD, Bog tvoj, ljubomoran Bog, koji pohodim nepravdu očeva, onih koji me mrze, na djeci do trećeg i četvrtog naraštaja, a iskazujem milosrđe tisućama onih koji me ljube i drže zapovijedi moje.

3. Ne uzimaj imena GOSPODA, Boga svojega uzalud, jer GOSPOD ne ostavlja nedužnim onoga koji uzima ime njegovo uzalud.

4. Sjeti se da dan Šabata držiš svetim! Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao, a sedmi je dan Šabat GOSPODU, Bogu tvome; tada nikakvog posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni stoka tvoja, niti tuđinac tvoj koji je unutar vratā tvojih! Jer je GOSPOD za šest dana načinio nebo i zemlju, more i sve što je u njima, a sedmog je dana počinuo. Zato je GOSPOD blagoslovio dan Šabata i posvetio ga.

5. Poštuj oca svoga i majku svoju, da ti se produže dani na zemlji koju ti daruje GOSPOD, Bog tvoj!

6. Ne ubij!

7. Ne čini preljub!

8. Ne ukradi!

9. Ne svjedoči lažno protiv bližnjega svoga!

10. Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!”

Isus je u Matej 5:17-19 rekao: Ne mislite da sam došao poništiti Zakon ili Proroke. Nisam ih došao poništiti, nego ispuniti. Jer uistinu vam kažem, dok nebo i zemlja ne prođu, nipošto neće nestati ni jedna jota ili neka točkica iz Zakona, dok se sve ne ispuni. Zato svaki koji prekrši jednu od ovih najmanjih zapovijedi i tako pouči ljude, najmanjim će se nazvati u kraljevstvu nebeskome; ali svaki koji ih bude izvršavao i poučavao, taj će se velikim nazvati u kraljevstvu nebeskom.”

Ne kažem da se mi moramo držati svih 613 zakona, jer u njima opisano kakvu žrtvu prinijeti za grijeh, tako da mi ne moramo prinijeti žrtve za naše grijehe, jer je Isus je kao janje bez mane na križu prinio sam sebe kao žrtvu vječnu i time je platio grijeh, ali 10 zapovjedi bi nam barem trebala biti neka vodilja u našem životu. Isus je u razgovoru sa Saducejcima i farizejima koji su ga iskušavali, rekao je da o dvjema zapovijedima ovisi sav zakon i proroci a to je: Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom i svim umom svojim. i druga njoj slična: „Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.” (Matej 22:37-39) Dok u Galaćanima 5:14, apostol Pavle piše: „Jer je sav Zakon ispunjen u jednoj riječi, i to u ovome: “Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!” Ako ljubimo Boga Boga, onda mi moramo ljubiti i držati se svega onoga što on govori u svojoj Riječi, ali korijen svega je ljubav. Ako se mi moramo držati njegovih zapovjedi, bez da ih ljubimo sa ciljem da udovoljimo Boga, onda nesvjesno možemo pasti pod držanjem zakona. Jer mi nikada ne možemo udovoljiti Boga sa našim djelima. To bi bilo kao što se u katoličkoj crkvi, osobama koje su sagriješile pa dođu na ispovijed, i svećenik im kaže, reci 10 Oče naša i 15 Zdravo Marijo, oni će to učiniti kao da bi udovoljili Boga, ali takva molitva i poslušnost ne dolazi do Boga. Iskreno pokajanje, i priznanje našem Nebeskom Ocu iz stava poniznosti i ljubavi sa znanjem da je Naš Nebeski Otac pun ljubavi, pun milosti, da oprašta, ali također sa znanjem da je naš Nebeski Otac Svet i pravedan.

Na YouTube ima jedan evangelizator, zove se Ray Comfort, on evangelizira na ulici vrlo jednostavno gdje on svojim pitanjima dovede slušatelja da logično razmisli i odluči. Tako on najčešće njih pita; Jesi li krao, često bi osobe znale reći da, onda bi on njima rekao da prema Božjem standardu koji je on dao u 10 Božjih zapovjedi, ta osoba je kradljivac, onda bi ih upitao da li su lagali, ili da li su pogledali na ženu sa požudom. Onda bi im rekao: ja vas ne osuđujem zbog vaših djela, ali prema 10 Božjih zapovjedi vi ste krivi i vaša bi osuda bila da će te provesti svoju vječnost u paklu, ali Bog je dao rješenje, a to je Isus koji je platio sve vaše grijehe, tako da vi ne bi morali biti osuđeni, samo ga trebate dozvati u svoj život, i pokajati se. Ovaj primjer sam htio navesti kako jednostavno možemo neku osobu dovesti do Krista na temelju 10 Božjih zapovjedi.

Sada dolazim do onoga što želim svima nama poručiti, ako se nazivamo sljedbenicima ili učenicima Kristovim, da li mi to zaista jesmo, da li slijedimo što Isus zapovijeda u svojoj Riječi.

Na jednoj kršćanskoj web stranici koja je na engleskom našao sam tekst u kojemu piše 49 Isusovih zapovjedi, ali ovdje neću napisati svih 49 jer bi uzelo puno vremena.

Da bi ušli u Nebesko Kraljevstvo mi se moramo POKAJATI. Isus je to rekao u Matej 4:17: „Od tada je Isus počeo propovijedati i govoriti: “Pokajte se, jer je kraljevstvo nebesko blizu!”„

Kad Isus kaže SLIJEDI ME (Matej 4:19), to znači, ostavi se svega kako si do sada živio, vjeruj Isusu kuda te bude vodio, pa čak i kada nam se čini da nema izlaza na našem putu, i kada imamo puno nevolja i prepreka, Isus če nas sprovesti kroz sve nevolje, i on je svjetlo na kraju tunela, naše je da mu budemo poslušni, a ne da mrmljamo kao Izraelci u pustinji, jer poslušan vojnik u vojsci sluša naredbe svog zapovjednika. Budimo strpljivi, ponizni, a prije svega poslušni našem Spasitelju i nemojmo previše mudrovati, nego se prepustimo Duhu Svetom.

Ako želimo uživati u miru, blagostanju i ljubavi, mi se moramo POMIRITI (Matej 5:11-12) sa osobama koje su nam učinile zlo u našem životu, bilo da su to naša braća u Kristu ili tvoj komšija, ili tvoj neprijatelj, jer i mi dok smo bili u svijetu, dok nismo poznavali Isusa, nismo bili bolji ništa nego i oni, i mi smo povrijedili puno ljudi, a da ti nismo znali ili bili svjesni, jer to je tjelesna i griješna narav, koja više ne bi trebala vladati u našem životu, da učinimo ili govorimo nekome zlo ili da mrzimo, jer onda se ne možemo zvati Njegovim učenicima. Isus nam tako govori. U Matej 18:15-17 Isus kaže: „Štoviše, ako tvoj brat pogriješi protiv tebe, idi i ukaži mu na pogrešku, da ostane samo između tebe i njega; ako te posluša, zadobio si brata. Ali ako te ne posluša, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, da se po svjedočenju dvojice ili trojice svjedoka utvrdi svaka riječ. Ako i njih ne posluša, reci crkvi. Ako i crkvu ne posluša, neka ti bude kao poganin i poreznik.

U našem životu ne smije biti OSVETA (Matej 5:38-42), mi na uvrede ne smijemo uzvratiti uvredama, ne smijemo nekome željeti zlo ili smrt, ili uzvratiti istom mjerom, jer Isus kaže u Rimljanima 12:19 (SHP piše): „Prijatelji, nemojte se osvećivati, već to prepustite Bogu. Kao što piše: »‘Osveta je moja, ja ću uzvratiti’, kaže Gospodin.« Ima još puno stihova u Bibliji na koje nas Gospodin poziva da se ne osvećujemo i da sve prepustimo Gospodinu. Budimo poslušni Njegovim zapovijedima.

Isus kaže da ljubimo NEPRIJATELJE (Matej 5:44-46). Božja Riječ kaže da smo i mi nekada bili božji neprijatelji, ali da smo izmireni sa Bogom kroz Krista, ali tko je učinio prvi potez u ovom odnosu između čovjeka i Boga, Bog je učinio prvi korak pri pomirenju. Apostol Pavle u Rimljanima 12:14 piše: „Blagoslivljajte one koji vas progone; blagoslivljajte, a ne proklinjite!” Dalje u istom poglavlju u 17-18 stihu kaže: „Nikome ne uzvraćajte zlo za zlo! Pobrinite se za dobro pred svim ljudima! Ako je moguće, koliko je do vas, živite u miru sa svim ljudima.” u 20-21 stihu piše: „Zato, ako je tvoj neprijatelj gladan, nahrani ga; ako je žedan, napoji ga. Jer čineći tako, razbuktjele žeravice zgrćeš na njegovu glavu.” Ne daj da te zlo pobijedi, već zlo pobijedi dobrim.” Nemoj biti pametniji i mudriji od Gospodina, jer sotona je zbog svog neposluha i želje da bude jednak Bogu srušen u pakao, a mi svojim neposluhom ili kada mislimo da znamo bolje nego Bog ulazimo na vrlo sklizak teren gdje bi mogli pasti, jer onda pokazujemo svoj ponos, a PONOS znači BOG u svome životu, jer osoba koja je u ponosu uvijek govori JA.

Isus nas poziva da budemo SAVRŠENI (Matej 5:46-48), tako da ne možemo reči ja ne mogu biti savršen, ali kroz Krista mi već jesmo savršeni, ali mi moramo raditi na tome da dođemo do te točke.

Isus nam kaže da ne SUDIMO (Matej 7:1-3), dok nam u apostol Pavle u Rimljanima 2:1-3 pobliže opisuje Božji pravedni sud:

Zato nemaš isprike, o čovječe koji sudiš, tko god bio. Jer u čemu sudiš drugome, samoga sebe osuđuješ, jer ti koji sudiš činiš to isto. Ali znamo da je Božji sud u skladu s istinom protiv onih koji takvo što čine. A misliš li, o čovječe koji sudiš onima koji takvo što čine, a sâm isto činiš, da ćeš ti izbjeći sud Božji?” Jakov u svojoj poslanici u 4:11-12 govori o ogovaranju i o tome da ne sudimo: „Ne ogovarajte, braćo, jedan drugoga! Tko ogovara brata ili sudi brata svojega, ogovara Zakon i sudi Zakon. Ako li sudiš Zakon, nisi izvršitelj nego sudac Zakona. Jedan je zakonodavac, onaj koji može spasiti i pogubiti. Tko si ti koji sudiš drugoga?”

Ukratko ne sudimo da nam ne bude suđeno još na ovoj zemlji.

Isus nas poziva da OPRAŠTAMO svakome, jer u opraštanju leži pobjeda u našem životu. Ako želimo da nam bude oprošteno i mi moramo opraštati, Isus je to jasno rekao u Matej 6:14-15

Jer ako vi opraštate ljudima njihove prijestupe, oprostit će i vama Otac vaš nebeski. Ali ako vi ne opraštate ljudima njihove prijestupe, ni Otac vaš neće oprostiti vaše prijestupe.” Dalje Isus kaže u Matej

Možda u tome leži velika prepreka, što imamo mnogo nevolja, bolesti, nemamo financija, posao ili slogu u obitelji ili crkvi. Isus je na križu rekao Oprosti Oče jer ne znaju što čine (Luka 23:34), jesmo li mi bolji i svetiji od našeg Spasitelja.

Bog nam po svome Duhu Svetom govori, da ne žalostimo Duha Svetog, govori nam da se svakodnevno posvećujemo, da se maknemo od svjetskih i tjelesnih priča, da ne sudjelujemo u tjelesnim djelima, jer ako živimo kao ovaj svijet, ili ako svojim življenjem u okruženju u kojemu jesmo pokazujemo kao da nikad nismo upoznali Isusa, a zovemo se kršćanima, mi nećemo pridobiti nikoga za Krista niti će ljudi vidjeti da je važno upoznati Isusa da bi bili spašeni, već če misliti da svojim dosadašnjim životom će doći u nebo, Bog će od nas tražiti iz naših ruku tražiti njihovu krv, jer mi smo stražari koji bdijemo nad ne spašenima (Ezekiel 33:1-9), i ako ljubimo Isusa, onda ćemo željeti što i Isus želi, a to da se što više ljudi spase, da upoznaju Krista, i da se maknu iz kraljevstva tame i budu prebačeni u kraljevstvo našeg Nebeskog Oca. Jer Isus je rekao da će nas svijet prepoznati samo po jednoj stvari da smo učenici Isusa Krista a to je ako ljubimo jedni druge.

Novu vam zapovijed dajem da ljubite jedan drugoga; kao što sam ja ljubio vas, da i vi ljubite jedan drugoga. Po ovome će svi znati da ste moji učenici, ako imate ljubavi jedan za drugoga.”

– Ivan 13:33-34

Na Facebook sam nekidan napisao: „BEZ LJUBAVI NEMA PRAŠTANJA, BEZ PRAŠTANJA NEMA LJUBAVI”, u tome vidim da ako mi nemamo ljubavi onda neće se ni nama oprostiti, ali ako želimo da nam se oprosti, moramo imati ljubav, a Isus je zapovjedio da ljubimo jedni druge.

Pazimo da nam se ne bi dogodilo da nam Isus ne bi rekao kao što je rekao ludim djevicama koje su zakasnile na svadbu pa su im vrata bila zaključana, pa kada su govorile da im Gospodin otvori, pa im je Isus rekao: ʻUistinu vam kažem, ne poznajem vas! (Matej 25:12)ʼ ili kao što je na sudnjem danu odvajao jarce i ovce, pa da ne budemo ubrajani među jarcima, pa da nam Isus kaže: „Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripremljen za Đavla i njegove anđele!” (Matej 25:41).

Pazimo na naša djela, pazimo na naše živote kako ih živimo, pazimo na vrijeme koje nam je povjereno na ovoj zemlji kako ćemo ga iskoristiti, a prije svega, pazimo i ljubimo Isusove zapovjedi, jer tako pokazujemo da ljubimo našeg Gospodina.


I na kraju stih iz 1 Korinćanima 13:13: „A sada ostaje vjera, nada, ljubav, to troje; ali najveća od ovih je ljubav.” Jer ljubav je srž Boga i kršćanina.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.