Razmišljanja · Članci

Biti u Kristu

"Svaku onu mladicu na meni koja ne donosi plod uklanja, a svaku onu koja plod donosi čisti da donese više ploda." - Ivan 15:2 Budimo u Kristu i budimo u zajedništvu sa Kristom, jer ako ne budemo u njemu (provodili vrijeme sa njime, tj. u molitvi i u čitanju i provođenju Božje Riječi), mi ćemo… Continue reading Biti u Kristu

Razmišljanja · Članci

Duh Sveti u Starom i Novom Zavjetu

U Starom Zavjetu najčešćea manifestacija Duha Svetog je kada se spustio na nekoga je prorokovanje. Nije bilo uvijek ali najčešće. U dolje navedenim stihovima, David je pobjegao jer se sakrio od Kralja Šaula da ga ubije. I Šaul šalje glasnike: "Šaulu bi dojavljeno govoreći: »Eno Davida u Najotu u Rami.« Nato Šaul posla glasnike da… Continue reading Duh Sveti u Starom i Novom Zavjetu

Razmišljanja · Članci

Opasnost hule ili klevetanje protiv Duha Svetog

Nažalost i danas mnogi tzv. kršćani hule na Duha Svetog, tako što pokušavaju svojim normalni razumom shvatiti silu Duha Svetog u vjernikovom životu, pa tako mnogi govore da je govor u jezicima umro sa prvim kršćanima i da danas Duh Sveti tako ne djeluje, mnogi zabranjuju govor u jezicima, mnogi govor u jezicima pripisuju zlom… Continue reading Opasnost hule ili klevetanje protiv Duha Svetog