Razmišljanja · Članci

Okreni i drugi obraz

Dugo vremena nisam shvaćao šta izraz koji je Isus rekao u Matej 5:39, „Ali ja vam kažem ne odupirite se zlu! Nego svakome koji te udari po tvom desnom obrazu, okreni mu i drugi.“ Znao sam govoriti, da se me ljudi mogu pljusnuti po jednom i drugom obrazu, ali nemam treći, dok nisam shvatio da… Continue reading Okreni i drugi obraz