Razmišljanja · Članci

Kome služiš

Postoji dva Boga, Bog Svemogući, stvoritelj vidljivog i nevidljivog sa velikim B, i đavao ili sotona.koji je bog sa malo b. Đavao ili sotona je bog ovog svijeta. Izaberi kome ćeš služiti. "u onima kojima bog ovoga svijeta zaslijepi umove nevjerničke da im ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Krista koji je slika Božja." - 2 Korinćanima… Continue reading Kome služiš

Razmišljanja · Članci

Davanje sebe kroz služenje u crkvi

Budite gostoljubivi jedni prema drugima bez mrmljanja! Kako je svatko primio dar, služite njime jedni drugima kao dobri upravitelji raznolike milosti Božje. Ako tko govori, neka govori kao riječi Božje; ako tko služi, neka to čini kao snagom koju daje Bog, da se u svemu proslavlja Bog po Isusu Kristu. Njemu nek je slava i moć u vijeke vjekova!… Continue reading Davanje sebe kroz služenje u crkvi