Razmišljanja · Članci

Isus kuca i na vrata tvog srca

„Lisice imaju jame i ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje da nasloni glavu.“ - Matej 8:20 Kad god pogledam neki tekst, a vezan je za ovaj stih, većinom autori tih tekstova spominju da je dok je Isus služio na zemlji da je bio siromašan, da nije imao svoju kuću, da je uvijek putovao.… Continue reading Isus kuca i na vrata tvog srca

Razmišljanja · Članci

Djela ljubavi

„Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga Sina da tko god u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni.“ - Ivan 3:16 (Prijevod: Živa Riječ) To je najveće djelo ljubavi koje nam je naš nebeski Otac pokazao dok smo još bili njegovi neprijatelji, On je poslao svog jedinorođenog sina, da… Continue reading Djela ljubavi