Razmišljanja · Članci

DA LI LJUBIM ISUSA

“Ako me ljubite, držite moje zapovijedi.” - Ivan 14:15 „Tko ima moje zapovijedi i drži ih, on je onaj koji me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ga ljubiti i njemu se očitovati.” - Ivan 14:21 „Isus je odgovorio i rekao mu: “Ako me tko ljubi, moje će… Continue reading DA LI LJUBIM ISUSA