Razmišljanja · Članci

Čaša Božjeg gnjeva i srdžbe koju je naš Spasitelj popio

"Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe čaša ova. Ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš!" - Matej 26:40b (V.B) Koliko je teška bila ta čaša da je i samog našeg Spasitelja da je dva puta zamolio Oca da ga mimoiđe. U Matej 26:42b (V.B) piše: "Oče moj! Ako nije moguće da me… Continue reading Čaša Božjeg gnjeva i srdžbe koju je naš Spasitelj popio