Razmišljanja · Članci

Djeca Božja i djeca đavla

Kada svi kažu (svijet): "Svi smo mi djeca Božja", Božja Riječ kaže u Ivan 1:12: "A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u ime njegovo". Tako da nitko ne može biti dijete Božje, ako nije primio Krista kao svog Spasitelja, tj, ako nije nanovorođen od Svetog Duha. Kada… Continue reading Djeca Božja i djeca đavla

Razmišljanja · Članci

Kome služiš

Postoji dva Boga, Bog Svemogući, stvoritelj vidljivog i nevidljivog sa velikim B, i đavao ili sotona.koji je bog sa malo b. Đavao ili sotona je bog ovog svijeta. Izaberi kome ćeš služiti. "u onima kojima bog ovoga svijeta zaslijepi umove nevjerničke da im ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Krista koji je slika Božja." - 2 Korinćanima… Continue reading Kome služiš