Razmišljanja · Članci

DA LI PREBIVAM U SKLONIŠTU SVEVIŠNJEGA

Psalam 91:1 (Suvremeni hrvatski prijevod) piše: Ti, što živiš u skloništu Svevišnjega, što boraviš u sjeni Svemoćnoga. Svatko koji se naziva kršćaninom ili učenikom Isusa Krista, treba se zapitati da li zaista živim u skloništu Svevišnjega. Znam da će monogi reči da prebivaju, jer je Gospodin njihov Spasitelj. Da, Isus jest naš Spasitelj i hvala… Continue reading DA LI PREBIVAM U SKLONIŠTU SVEVIŠNJEGA

Razmišljanja · Članci

Govor ili molitva u jezicima i neki kršćani danas

Žalosno je kada neki kršćani danas su protiv Duhovnog dara govora u jezicima, koji je dan za izgradnju kršćanina u njegovom hodu sa Gospodinom. Kažu to je bilo samo za prvu crkvu. Isus je dao naputak i naredbu prvim učenicima, a ta se naredba odnosi i na nas danas i na sve buduće generacije do… Continue reading Govor ili molitva u jezicima i neki kršćani danas

Razmišljanja · Članci

O ISPOVIJEDANJU VJERE I POKRET VJERE

Veliki broj kršćana su protiv pokreta vjere (Faith Movement) koji je poznat po pokretanju Kenneth E. Hagin. Mnogi su protiv jer ne shvaćaju da je taj pokret pokrenuo sam Duh Sveti preko svojeg sluge koji je bio otvorenog srca da primi od Gospodina nešto novo. Ukratko, prema Haginovom svjedočenju (Izvor: Wikipedia), rođen je s deformiranim… Continue reading O ISPOVIJEDANJU VJERE I POKRET VJERE