Razmišljanja

Molitva roditelja za djecu

"A mome sinu Salomonu podari besprijekorno srce da bi držao tvoje zapovijedi, tvoja svjedočanstva i tvoje odredbe, i da bi sve to izvršavao, i da bi sagradio dvor za koji sam sve pribavio." - 1. Ljetopisa 29:19 BKJ Ova molitva Davida našem Nebeskom Ocu za njegova sina Salomona, treba biti princip molitve svakog roditelja za… Continue reading Molitva roditelja za djecu

Razmišljanja · Članci

ISUS JE JEDINI PUT SPASENJA

"Ja sam Put, Istina i Život. Nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni." - Ivan 14:6 Nikakva dobra djela koja čovjek čini, neće ga spasiti od vječne muke, nikakvo obožavanje drugih svetaca, neće vas spasiti od vječne muke, koliko god dobri bili, i ne činili tolika zlodjela, svi smo mi u Božjim očima griješnici,… Continue reading ISUS JE JEDINI PUT SPASENJA

Razmišljanja · Članci

Isus kuca i na vrata tvog srca

„Lisice imaju jame i ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje da nasloni glavu.“ - Matej 8:20 Kad god pogledam neki tekst, a vezan je za ovaj stih, većinom autori tih tekstova spominju da je dok je Isus služio na zemlji da je bio siromašan, da nije imao svoju kuću, da je uvijek putovao.… Continue reading Isus kuca i na vrata tvog srca