Razmišljanja · Članci

DA LI LJUBIM ISUSA

“Ako me ljubite, držite moje zapovijedi.” - Ivan 14:15 „Tko ima moje zapovijedi i drži ih, on je onaj koji me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ga ljubiti i njemu se očitovati.” - Ivan 14:21 „Isus je odgovorio i rekao mu: “Ako me tko ljubi, moje će… Continue reading DA LI LJUBIM ISUSA

Razmišljanja · Članci

Poštuj svog pastora

Da li danas kršćani poštuju i cijene duhovni autoritet u crkvi, nekada se zapitam, jer ja za sebe mogu reči da nisam poštivao svog pastora, ali hvala Bgou da me je Duh Sveti opomenuo po svojoj Riječi i što mi je govorio, kako po nekim propovjedima, od mog pastora, nekih uvaženih propovjednika, po svojoj Riječi… Continue reading Poštuj svog pastora