Razmišljanja · Članci

Govor ili molitva u jezicima i neki kršćani danas

Žalosno je kada neki kršćani danas su protiv Duhovnog dara govora u jezicima, koji je dan za izgradnju kršćanina u njegovom hodu sa Gospodinom. Kažu to je bilo samo za prvu crkvu. Isus je dao naputak i naredbu prvim učenicima, a ta se naredba odnosi i na nas danas i na sve buduće generacije do… Continue reading Govor ili molitva u jezicima i neki kršćani danas

Razmišljanja · Članci

Duh Sveti u Starom i Novom Zavjetu

U Starom Zavjetu najčešćea manifestacija Duha Svetog je kada se spustio na nekoga je prorokovanje. Nije bilo uvijek ali najčešće. U dolje navedenim stihovima, David je pobjegao jer se sakrio od Kralja Šaula da ga ubije. I Šaul šalje glasnike: "Šaulu bi dojavljeno govoreći: »Eno Davida u Najotu u Rami.« Nato Šaul posla glasnike da… Continue reading Duh Sveti u Starom i Novom Zavjetu