Razmišljanja · Članci

DA LI PREBIVAM U SKLONIŠTU SVEVIŠNJEGA

Psalam 91:1 (Suvremeni hrvatski prijevod) piše: Ti, što živiš u skloništu Svevišnjega, što boraviš u sjeni Svemoćnoga. Svatko koji se naziva kršćaninom ili učenikom Isusa Krista, treba se zapitati da li zaista živim u skloništu Svevišnjega. Znam da će monogi reči da prebivaju, jer je Gospodin njihov Spasitelj. Da, Isus jest naš Spasitelj i hvala… Continue reading DA LI PREBIVAM U SKLONIŠTU SVEVIŠNJEGA

Razmišljanja · Članci

ISUS JE JEDINI PUT SPASENJA

"Ja sam Put, Istina i Život. Nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni." - Ivan 14:6 Nikakva dobra djela koja čovjek čini, neće ga spasiti od vječne muke, nikakvo obožavanje drugih svetaca, neće vas spasiti od vječne muke, koliko god dobri bili, i ne činili tolika zlodjela, svi smo mi u Božjim očima griješnici,… Continue reading ISUS JE JEDINI PUT SPASENJA

Razmišljanja · Članci

Djeca Božja i djeca đavla

Kada svi kažu (svijet): "Svi smo mi djeca Božja", Božja Riječ kaže u Ivan 1:12: "A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u ime njegovo". Tako da nitko ne može biti dijete Božje, ako nije primio Krista kao svog Spasitelja, tj, ako nije nanovorođen od Svetog Duha. Kada… Continue reading Djeca Božja i djeca đavla