Razmišljanja · Članci

GOSPODIN PREBIVA U SLAVLJENJU SVOG NARODA

"Da li slavim svog Isusa svaki, dan", zapitaj se, jer ako želiš više Isusa u svome životu, Njegovu sile, Njegovu prisutnost, Njegovu ljubav i Njegov mir koji nadilazi svaki razum, onda okreni svoje srce i svoja usta i slavi Isusa svim srcem i umom, jer Psalam 22:3 kaže da "Gospodin stoluje u hvalama Izraelovim", što… Continue reading GOSPODIN PREBIVA U SLAVLJENJU SVOG NARODA