Razmišljanja · Članci

Isus kuca i na vrata tvog srca

„Lisice imaju jame i ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje da nasloni glavu.“ - Matej 8:20 Kad god pogledam neki tekst, a vezan je za ovaj stih, većinom autori tih tekstova spominju da je dok je Isus služio na zemlji da je bio siromašan, da nije imao svoju kuću, da je uvijek putovao.… Continue reading Isus kuca i na vrata tvog srca