Razmišljanja · Članci

Opasnost hule ili klevetanje protiv Duha Svetog

Nažalost i danas mnogi tzv. kršćani hule na Duha Svetog, tako što pokušavaju svojim normalni razumom shvatiti silu Duha Svetog u vjernikovom životu, pa tako mnogi govore da je govor u jezicima umro sa prvim kršćanima i da danas Duh Sveti tako ne djeluje, mnogi zabranjuju govor u jezicima, mnogi govor u jezicima pripisuju zlom… Continue reading Opasnost hule ili klevetanje protiv Duha Svetog