Razmišljanja

Molitva roditelja za djecu

"A mome sinu Salomonu podari besprijekorno srce da bi držao tvoje zapovijedi, tvoja svjedočanstva i tvoje odredbe, i da bi sve to izvršavao, i da bi sagradio dvor za koji sam sve pribavio." - 1. Ljetopisa 29:19 BKJ Ova molitva Davida našem Nebeskom Ocu za njegova sina Salomona, treba biti princip molitve svakog roditelja za… Continue reading Molitva roditelja za djecu

Razmišljanja · Članci

Djeca Božja i djeca đavla

Kada svi kažu (svijet): "Svi smo mi djeca Božja", Božja Riječ kaže u Ivan 1:12: "A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u ime njegovo". Tako da nitko ne može biti dijete Božje, ako nije primio Krista kao svog Spasitelja, tj, ako nije nanovorođen od Svetog Duha. Kada… Continue reading Djeca Božja i djeca đavla