Razmišljanja · Članci

Današnja crkva i Kraljevi David i Šaul

Danas kada gledam duhovno stanje Kristove crkve, ostanem zaprepašten. Dobar dio Kristove crkve koja se rodila iz nekih reformatorskih krugova je zastranila od temelja učenja Božje Riječi pa i od same vizije pokretača reformacije, John Wycliffe, Martin Luther i drugi. Veliki dio crkava reformacijske baštine se počeo prilagođavati svjetskim načelima, a na tome mislim na… Continue reading Današnja crkva i Kraljevi David i Šaul