Razmišljanja · Članci

Djela ljubavi

„Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga Sina da tko god u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni.“ - Ivan 3:16 (Prijevod: Živa Riječ) To je najveće djelo ljubavi koje nam je naš nebeski Otac pokazao dok smo još bili njegovi neprijatelji, On je poslao svog jedinorođenog sina, da… Continue reading Djela ljubavi